Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacy verklaring Soul to Soul by Monique


Soul to Soul by Monique (hierna “wij”), gevestigd aan Westlake 17, 4651 WC Steenbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens opdrachtgevers, prospects en andere contactpersonen zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.
 
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@soultosoulbymonique.nl of telefonisch via +31-(0)6 22437328.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • We kunnen ook persoonsgegevens over jou verzamelen van jouw Social media accounts, indien je Soul to Soul by Monique volgt via een of meerdere van onze social media accounts. De informatie die wij kunnen inzien omvat profielinformatie zoals gebruikersnaam, foto, interacties (zoals likes, shares en comments) en andere informatie van die service zoals toegestaan door jou en die service

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht, deze verwerken we om jou aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soultosoulbymonique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Soul to Soul by Monique. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Soul to Soul by Monique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Soul to Soul by Monique) tussen zit. Soul to Soul by Monique gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Word voor het opstellen van documenten.
 • Microsoft Outlook voor het kunnen versturen van e-mails.
 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • CMS van de website voor online presentatie van Soul to Soul by Monique, om aanvragen voor e-books en afspraken te kunnen ontvangen en om de mogelijkheid te bieden contact met ons op te nemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Soul to Soul by Monique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor Soul to Soul by Monique persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soul to Soul by Monique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Social Media
Om Soul to Soul by Monique onder een groter publiek bekend te maken, om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze dienstverlening maken wij gebruik van social media, zoals Facebook en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van klanten en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op.
 
Links
Op de websites van Soul to Soul by Monique staat een aantal links naar websites van andere organisaties. Soul to Soul by Monique is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Soul to Soul by Monique gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. De technische en noodzakelijke cookies die wij gebruiken zijn o.a. nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante Soul to Soul by Monique advertenties op andere websites te zien krijgt en zodat je onze content via social media kunt delen. Wil je dit liever niet? Dan plaatsen we alleen essentiële- en analytische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies vindt je hier.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mental Coach Monique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soultosoulbymonique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle personen die namens Soul to Soul by Monique van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@soultosoulbymonique.nl.